Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.jaapsmitadvies.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en
deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Jaap Smit Advies streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden.
Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld,
staat Jaap Smit Advies niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.
Eventuele juridische informatie op de website is van algemene aard en
kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Jaap Smit Advies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of
de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail,
kan niet zonder meer een relatie tussen Jaap Smit Advies en de gebruiker van de website ontstaan.

Email

Jaap Smit Advies streeft er naar om binnen twee werkdagen te reageren op naar haar verzonden e-mails.
Er wordt echter niet garandeert dat deze e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt,
omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd.
Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s.
Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Jaap Smit Advies te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks en kaarten

Deze website en de daarin opgenomen links van andere websites, kunnen hyperlinks bevatten naar websites van derden.
Jaap Smit Advies heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan.
Dit is ook van toepassing op de daarin gebruikte kaarten. Bijvoorbeeld de weergegeven grenzen.
Jaap Smit Advies aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Jaap Smit Advies zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.
Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen
op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt,
zonder dat Jaap Smit Advies daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Afbeeldingen

Voor alle bijna foto’s geldt: © Jaap Smit Advies
Met uitzondering van de foto van het leesplankje, deze komt van Markplaats.